Medicinteknik

ProCare Med 30 C - 1 l [Typ 2] Neutraliseringsmedel, surt, 1 l

med bred hals för optimal neutralisering baserat på organisk syra.
  • Mild neutraliserare för borttagning av alkaliska rester
  • Mycket skonsamt för materialet, tensidfritt
  • Optimalt kombinerbar med diskmedlet ProCare Med 10 MA
  • Kombinierbar med Mieles doseringslans genom bred flaskhals
  • Återvinningsbar förpackning inklusive förslutning och etikett
170,00 kr
ProCare Med 30 C - 1 l [Typ 2] Neutraliseringsmedel, surt, 1 l
Beskrivning
11847830
  • Mild neutraliserare för borttagning av alkaliska rester
  • Mycket skonsamt för materialet, tensidfritt
  • Optimalt kombinerbar med diskmedlet ProCare Med 10 MA
  • Kombinierbar med Mieles doseringslans genom bred flaskhals
  • Återvinningsbar förpackning inklusive förslutning och etikett
Bilagor
Find all attachments below
Säkerhetsdatablad
Produktdatablad

Recently Viewed

Visa alla