Medicinteknik

ProCare Med 30 P - 1 l [Typ 2] Neutraliseringsmedel, surt, 1 l

med bred hals för optimal neutralisering baserat på oorganisk syra.
  • Stark neutraliserare för borttagning av alkaliska rester
  • Ej lämpat för aluminium och zink, tensidfritt
  • Optimalt kombinerbar med diskmedlet ProCare Med 10 A
  • Kombinierbar med Mieles doseringslans genom bred flaskhals
  • Återvinningsbar förpackning inklusive förslutning och etikett
140,00 kr
ProCare Med 30 P - 1 l [Typ 2] Neutraliseringsmedel, surt, 1 l
Beskrivning
11847930
  • Stark neutraliserare för borttagning av alkaliska rester
  • Ej lämpat för aluminium och zink, tensidfritt
  • Optimalt kombinerbar med diskmedlet ProCare Med 10 A
  • Kombinierbar med Mieles doseringslans genom bred flaskhals
  • Återvinningsbar förpackning inklusive förslutning och etikett
Bilagor
Find all attachments below
Säkerhetsdatablad
Produktdatablad

Recently Viewed

Visa alla